/
Ελεύθερα Βάρη Μεταλλικοί Δίσκοι TOORX

Κωδικός:10-432-014

Ελεύθερα Βάρη Μεταλλικοί Δίσκοι TOORX

2,60
Ποσότητα:

βάρος: 0,5 kg | κωδικός: 10-432-165 | τιμή: €1,30

βάρος: 1 kg | κωδικός: 10-432-014 | τιμή: €2,60

βάρος: 2 kg | κωδικός: 10-432-015 | τιμή: €5,20

βάρος: 5 kg | κωδικός: 10-432-016 | τιμή: €13,00

βάρος: 10 kg | κωδικός: 10-432-017 | τιμή: €26,00

βάρος: 15 kg | κωδικός: 10-432-018 | τιμή: €39,00

βάρος: 20 kg | κωδικός: 10-432-019 | τιμή: €52,00

Περισσότερες Πληροφορίες